NYT FRA REGIONEN

Sagen om de særlige pladser i Frederikssund

REGION HOVEDSTADEN - 12. februar 2024
Af Susanne Due Kristensen, regionrådsmedlem For Hillerød og Gribskov kommuner og medlem af Psykiatri- og socialudvalgetudvalget i Region H

Jeg vil hermed gerne orientere jer medlemmer lidt om hvorfor vi socialdemokrater sammen med C, V og RV står bag beslutningen om at flytte de Særlige pladser fra Frederikssundmatriklen til Psykiatrisk Center Glostrup (Brøndbymatriklen).
​Læs mere

Smalt borgerligt flertal skaber mere bureaukrati

REGION HOVEDSTADEN - 02. september 2023
Af Susanne Due Kristensen, Medlem af Regionsrådet

I Region Hovedstaden kan man åbenbart sige et og derefter stemme for noget andet. På seneste Regionrådsmøde i Region Hovedstaden hyldede partier som de Radikale og Nye Borgerlige, at de lokale ledelser i vores sundhedsvæsen skal have stort rum til at træffe ledelsesmæssige dispositioner.
​Læs mere

Vi vil gerne sikre borgerne et relevant OPUS-tilbud

REGION HOVEDSTADEN - 02. marts 2023
Af Susanne Due Kristensen, Medlem af Regionsrådet

I socialdemokratiet mener vi ikke, at det hensigtsmæssigt, at borgere, som forventes at kunne drage fordel af et forløb i OPUS, skal kunne afvises med begrundelse om at de tidligere i deres liv har været i kontakt med psykiatrien. 
Læs mere

5 pejlemærker for fastholdelse og rekruttering i vores region

REGION HOVEDSTADEN - 26. december 2022
Af Susanne Due Kristensen, Formand for udvalget for Fastholdelse og Rekruttering i Region Hovedstaden

”Fundamentet for, at vi kan sikre mere lighed i sundhed, og fortsat opretholde en høj kvalitet i plejen og behandlingen af patienterne i Det Danske Sundhedsvæsen er, at vi kan tiltrække og fastholde dygtige medarbejdere.”
Læs mere

Budget 23 for Region H er vedtaget

REGION HOVEDSTADEN - 20. oktober 2022
Af Susanne Due Kristensen, Byrådsmedlem (S), Hillerød Kommune, regionsrådsmedlem (S), Region Hovedstaden

Den 27. september vedtog samtlige partier - undtagen Enhedslisten – Region Hovedstadens budget for 2023.
Læs mere

Øget trivsel og ny teknologi skal sikre flere faglige medarbejdere på hospitalerne

REGION HOVEDSTADEN - 31. maj 2022
Af Susanne Due Kristensen, Byrådsmedlem (S), Hillerød Kommune, regionsrådsmedlem (S), Region Hovedstaden

Vi skal personalemangel til livs ved at styrke personalets arbejdsmiljø og trivsel ved blandt andet at fordele opgaverne på flere faggrupper.
Læs mere

Hvor der er vilje, er der en vej

REGION HOVEDSTADEN - 08. marts 2022
Af Susanne Due Kristensen, Formand for udvalget for fastholdelse og rekruttering, medlem af Social- og psykiatriudvalget for Socialdemokraterne i Region Hovedstaden

I dag d. 8 marts 2022 fejrer vi Kvindernes Internationale kampdag. Det er godt med Internationale mærkedage, som sætter fokus på vigtige problemstillinger. Men en mærkedag alene ændrer ikke fundamentalt på det den markerer.
Læs mere

Tak for tilliden og et flot valg til Region Hovedstaden

REGION HOVEDSTADEN - 04. januar 2022
Af Susanne Due Kristensen, Formand for udvalget for fastholdelse og rekruttering, medlem af Social- og psykiatriudvalget for Socialdemokraterne i Region Hovedstaden

Så fik vi overstået valget til Region Hovedstaden. Tusind tak til alle som har hjulpet mig, heppet, bakket op og ikke mindst stemt på mig. 
Læs mere

Kollektiv transport fylder meget i debatten, men færre bruger den.

REGION HOVEDSTADEN - november 2021
Af Susanne Due Kristensen, Formand for Social- og Psykiatriudvalget i Region Hovedstaden og medlem af Trafikudvalget

Der er ingen tvivl om, at Coronapandemien har været hård ved den offentlige transport. Både voksne og unge har i stor stil tyet til billisme under pandemien.
Læs mere

Psykiatrien i Region Hovedstaden er ikke snydt for 90 mio. kr. - Tværtimod

REGION HOVEDSTADEN - 30. marts 2021
Af Susanne Due Kristensen, Formand for Social- og Psykiatriudvalget i Region Hovedstaden

Jeg har netop været i P4 til morgen for, at korrigere en stor misforståelse om, at de 141 mio.kr årligt, der kom til Psykiatrien i Region Hovedstaden med Finansloven 2020, er blevet ”taget fra” Region Hovedstadens Psykiatri. Det er ikke rigtigt.
Læs mere

At være eller ikke at være tvangsindlagt

REGION HOVEDSTADEN - 06. marts 2021
Af Susanne Due Kristensen, Formand for Social- og Psykiatriudvalget i Region Hovedstaden

Region Hovedstadens Psykiatri kom igen i pressens fokus i februar. Politiforbundet påstod, at antallet af tvangsindlæggelser var blevet tredoblet over de sidste 10 år. SIND udtalte, at årsagen var begrundet i ressourcemangel, og at patienterne blev udskrevet, før de var raske.
Læs mere

Region Hovedstadens Psykiatri halter bagefter. Eller gør den?

REGION HOVEDSTADEN - 28. januar 2021
Af Susanne Due Kristensen, Formand for Social- og Psykiatriudvalget i Region Hovedstaden

Det er i hvert fald det indtryk man let kan få, hvis man kun bygger sin opfattelse på den retorik, som ofte anvendes i pressen, radio og TV. Især når debatten spores ind på Region Hovedstadens Psykiatri (RHP). 
Læs mere

Nye penge sætter turbo på udviklingen i Region Hovedstadens Psykiatri

REGION HOVEDSTADEN - 28. januar 2021
Af Susanne Due Kristensen, Formand for Social- og Psykiatriudvalget i Region Hovedstaden

50 nye recovery-mentorer skal skabe håb for psykiatriske patienter, flere hænder på de psykiatriske intensive afsnit, socialsygeplejersker og socialoverlæger, Herbergs betjening og flere midler til Børne-unge psykiatrien er blot et lille udsnit af de mange nye tiltag i psykiatrien, som blev resultatet af årets budgetforlig i Region Hovedstaden.
Læs mere