Forskønnelsespulje

Vi har været med til at etablere ” Forskønnelsespuljen – Blomstrende Byer”, som vi opfordrer borgere i vores landsbyer til at søge. Puljen kan søges af private borgere, foreninger og boligforeninger, som har lyst til at forskønne deres lokalområde med grønne tiltag.

Puljen er tiltænkt konkrete projekter, der dels skal engagere borgerne i arbejdet for blomstrende byer og dels virker til forskønnelse af byrum. Puljen skal medvirke til at skabe mere natur og biodiversitet i kommunens byområder med borgerne som initiativtagere.