Hillerød Symbiose

Grøn omstilling kan betale sig – også økonomisk. De engagerede virksomheder i vores kommune er allerede i gang med den grønne dagsorden, og vi har et professionelt forsyningsselskab, som engagerer sig i Hillerød Symbiose, hvor virksomheder og uddannelser finder grønnere løsninger sammen.

Vi ønsker at der fortsat skal være gode muligheder for at tiltrække arbejdspladser til Hillerød Kommune, og vi vil især gerne tiltrække virksomheder, der vil satse på et grønt regnskab. Her er arbejdet i Hillerød Symbiose vigtigt, fordi der i selve symbiosetankegangen ligger et ønske om at kunne genbruge hinandens ressourcer. Tovholderen i Hillerød Symbiose er det kommunalt ejede Hillerød Forsyning. Vi mener, at Hillerød Forsynings fokus på at levere en stadig grønnere forsyning på varme, vand, køling, affald og spildevand, skal fortsætte.