Børn med handicap

At være forældre til et barn med et fysisk eller psykisk handicap giver, ligesom det at være forældre til et barn uden handicap, mange glæder fordi kærligheden er den samme. Men det kan være meget mere udfordrende og for det meste kræver det, at fællesskabet rykker nærmere i form af hjælp fra kommunen.

Selv om der er kommet et øget pres på hele det specialiserede område, er det vigtigt for socialdemokraterne, at børn med handicap og deres familier oplever, at kommunen har fokus på at møde den enkelte familie og barns behov. Uanset om barnet bor hjemme hos forældrene eller på et bosted. Her spiller både lovgivning, ønsker fra barnet og forældrene, faglige udtalelser og økonomi ind. I dette spænd skal vi finde bedst muligt kompensation for de funktionsnedsættelser, det enkelte barn har, og sikre udvikling for barnet.

Vi mener, at tryghed og tillid i mødet mellem familien og de kommunale sagsbehandlere er en vigtig forudsætning for familiens velfærd. Vores kommunale medarbejdere har fokus på god og empatisk problemløsning og kommunikation mellem parterne bygger på gensidig respekt for den viden som både det handicappede barn, forældrene og fagfolk bidrager med i samtalen. Aftaler og afgørelser skal være transparente og behandlingstiderne så korte som muligt. Ingen forældre må opleve sig ladt alene uden en klar plan for deres barn.

For os er det vigtigt, at der er fokus på det, der giver livskvalitet og udvikling for det enkelte barn, uanset om det er et barn med ordblindhed eller der er tale om et ophold på en døgninstitution.

Der er iværksat et reformprogram for den specialiserede undervisning i almenskolen. For os er det vigtigt, at vi bliver endnu bedre til at hjælpe til i de klasser, hvor der er børn, som ikke trives. Her spiller pædagoger, specialpædagoger og lærere en vigtig rolle, og det tætte samarbejde om barnet mellem fagpersoner og forældre er helt afgørende for, at barnet kan få den bedst mulige opvækst.