Byudvikling

Hillerød Kommune skal fortsat være en udviklingskommune, så vi kan styrke kommunens økonomiske grundlag og vores offentlige service, men udviklingen skal ske i et tempo, hvor vi borgere kan følge med og i respekt for vores grønne omgivelser.

I kommuneplanen og lokalplanerne skal vi være omhyggelige med at stille krav til både bygherrer og byudviklere, så vi kan nå vores mål om bæredygtig byudvikling - både socialt og miljømæssigt. Det kan fx være krav om bæredygtigt materialevalg, klimavenligt byggeri, gode arealer til fællesskab, natur i byrummet m.v.​