Parkering

Gode parkeringsforhold er vigtige, uanset om du bor, handler eller arbejder i Hillerød. Vi arbejder for, at der er mulighed for at parkere tæt på butikkerne, ikke mindst når vi kun har et kort ærinde. Vi arbejder også for, at der etableres et tilstrækkeligt antal p-pladser ved nybyggeri.

I dag er der en times gratis parkering på kommunale pladser, som betales over kommuneskatten. Det er der flere private parkeringspladsejere, der også har budt ind på, men to tredjedele af p-pladserne er privatejede, og derfor koster det stadig penge at parkere den første time flere steder i byen. 

Det koster også penge at vedligeholde og forbedre parkeringsnettet. Vi vil gennem samarbejde med byens borgere, virksomheder og handel, finde parkeringsløsninger og undersøge hvor p-arealer kan benyttes af flere i og uden for arbejdstiden. Målet er naturligvis, at alle bliver mere tilfredse, og finder parkeringssystemet nemt at bruge. På den måde kan vi nedbringe den unødige trafik, der opstår, når biler søger efter p-pladser. Vi skal overveje, om vi kan gøre det lettere ved hjælp af smartere skiltning, pendler-apps, beboer-apps osv.

Vi vil stille større krav om begrønning ved nyetablerede parkeringspladser i form af fx buske og træer.