Kommunen selv

Hillerød Kommune er gået foran og har nedbragt CO2-udledningen fra de kommunale bygninger meget i de seneste år. Faktisk mere end vi havde sat som mål. Men vi skal endnu længere, og den kommunale bilpark og de busser vi bestiller, skal udlede mindre CO2 og NoX-partikler.

Vi vil arbejde for en meget tydelig og ambitiøs klimatilgang når kommunen bestiller og forbruger varer og ydelser. Vores indkøbsstrategi skal stille krav om miljørigtige produkter og stille spørgsmålstegn ved de behov, kommunens virksomheder og institutioner har, så vi ikke bare forbruger rigtigere men også mindre. Vi vil stille krav til leverandører og underleverandører når vi køber ind, lige fra kontorartikler til når vi skal have bygget en ny daginstitution.

Vi vil fortsat styrke samarbejdet mellem Grønt Råd og Hillerød Kommune. På den måde kan vi inddrage viden og erfaring fra mange forskellige aktører - frivillige såvel som professionelle. Vi vil arbejde på at få et klimaråd i Hillerød, der skal hjælpe kommunen med at bevare fokus og finde nye muligheder og løsninger.

Vi kan alle - både som privatpersoner, som kommune og som virksomheder, finde vores positive klimabidrag og udlede mindre CO2. Covid19-krisen viste, at når vi arbejder hjemme, så kører vi naturligt nok noget mindre. Det gav både mindre trængsel og stress på vejene og det gav mindre CO2-udledning. Vi ved, at der er mange jobs, hvor hjemmearbejde ikke er en mulighed, men for nogen er det muligt ofte eller bare en gang i mellem. Det er en af de erfaringer, vi vil tage med os fremover og arbejde med i kommunen som virksomhed.