Klima

Vi skal hjælpe hinanden til endnu færre emissioner, mindre CO2 og færre NoX-partikler. Vi skal udlede færre drivhusgasser. Vi skal mindske vores CO2-udslip markant, og vi skal have alle med. Hillerød Kommune har nedbragt CO2-udledningen fra vores bygninger så meget i de seneste år, at tiden var kommet til en ny, stærk klimastrategi.

Byrådet har derfor vedtaget en ambitiøs klimastrategi, som socialdemokraterne har stået i spidsen for at få udarbejdet og vedtaget. Klimastrategien arbejder for at mindske vores CO2-udslip markant, og vi skal have alle med. Vi skal følge op på klimastrategien, og handle på de mange forslag, som er kommet fra borgere, foreninger og erhvervsliv.

Socialdemokraterne vil gerne gå forrest med at foreslå de ændringer, der skal til i vores kommune og i vores levevis for at minimere vores CO2-udslip. Vi mener, at kommunen skal gå forrest, og vi skal vejlede de virksomheder, der ikke allerede er i fuld gang. Vi vil have ungdommen med, så vi sammen kan gøre en mærkbar indsats, for at Hillerød Kommune også løfter sin del for at sikre fremtiden.