Mere flow for alle trafikanter

Socialdemokratiet vil mindske trængsel, tidsspilde og forurening ved at skabe mere flow på vejnettet, cykelstinettet og busnettet. Det vil vi blandt andet gøre ved at forbedre skiltningen, med app-vejvisning og udvikling af den digitale infrastruktur.

Vi vil fortsat arbejde for at forbedre trafikforholdene ind og ud af Hillerød i myldretiden og minimere den gennemkørende trafik. Vi ved, at tid er afgørende for valg af transportform til og fra arbejde, og derfor skal hele Danmark investere mere i kollektiv trafik.

Vi vil skabe gode pendlerforhold ved den kommende Favrholm Station. Her bliver busterminal og mange pendlerparkeringspladser. Derved lettes trafikpresset også på Hillerød bymidte ligesom parkerings-presset lettes ved Hillerød Station.