HFO (Hillerød Fritidsordning)

I HFO´en skal børnene have ret til at bestemme over egen tid. De skal opleve et anderkendende miljø med voksne, der møder dem med åbenhed. Børn er forskellige, og det skal aktiviteterne afspejle. Der skal være plads til nysgerrighed, kreativitet og bevægelse, men også til fordybelse og eftertænksomhed.

Mange af pædagogerne i HFO´en er også med i skolen. Vi skal som kommune sikre, at pædagogerne har et attraktivt arbejdsmiljø, hvor der er mulighed for faglig udvikling og fuldtidsstillinger. Det pædagogiske arbejde må gerne være en fasttømret del af skolens praksis, og derfor hilser vi pædagoger velkommen på alle alderstrin.

Det er i høj grad gennem HFO´en, at de små nye elever lærer skolen at kende. Derfor skal vores skoler og dagtilbud have et tæt samarbejde om overgangen fra børnehave til skole, så børnene får en god og tryg start.