Miljø

Hvis vi skal have et godt naturliv i Hillerød Kommune, er vi nødt til at passe på miljøet. Vi gør meget for at genanvende vores affald uden dog at være helt i mål endnu.

Men miljø handler også om, hvordan vores virksomheder fungerer sammen med deres naboer. Vi vil have, at kommunens virksomheder overholder de krav, der stilles til udledning af støj, møg og røg. Det gør stort set alle virksomheder i Hillerød kommune, og det er vi glade for. Men nogle gange går det ikke så godt, som det skulle. Socialdemokraterne mener, at det kan være meget svært som kommune at handle på overtrædelser at miljøreglerne, og det er til stor gene for borgerne og miljøet. Vi vil tage det op med lovgiverne på Christiansborg når vi støder på vanskeligheder med miljølovgivningen.  

Socialdemokraterne vil foreslå og støtte ændringer i vores kommune og i vores levevis der kan minimere forureningen af luft, vand og jord. Kommunen skal gå forrest, men vi kan ikke få alle de gode ideer alene. Vi vil arbejde sammen med borgerne, de øvrige partier, foreninger og erhvervslivet om at sikre vores grønne plet her i hjertet af Nordsjælland.