Erhverv

Grøn omstilling kan betale sig – også økonomisk. Vores engagerede virksomheder er allerede i gang med den grønne dagsorden, og vi har et professionelt forsyningsselskab, som engagerer sig i Hillerød Symbiose, hvor virksomheder og uddannelser finder grønnere løsninger sammen. Sådan kan vi sikre Hillerød en grøn vækst og grønne arbejdspladser – også i fremtiden.

Vi ønsker at der fortsat skal være gode muligheder for at tiltrække arbejdspladser til Hillerød, og vi vil især gerne tiltrække virksomheder, der vil satse på et grønt regnskab. Her er arbejdet i Hillerød Symbiose vigtigt, fordi der i selve symbiosetankegangen ligger et ønske om at kunne genbruge hinandens ressourcer. Tovholderen i Hillerød Symbiose er det kommunalt ejede Hillerød Forsyning. Vi mener, at Hillerød Forsynings fokus på at levere en stadig grønnere forsyning på varme, vand, køling, affald og spildevand, skal fortsætte.

Vi vil arbejde for at institutioner og erhvervslivet i højere grad kan blive en del af en fælles, effektiv affaldsordning.

Socialdemokraterne har taget initiativ til at få udarbejdet en særlig miljøpolitik for erhvervslivet i Hillerød Kommune. Den politik er udarbejdet i samarbejde med borgere og erhverv. Vi forventer, at de virksomheder, der bosætter sig i Hillerød Kommune, tager hensyn til deres naboer. Erhvervslivet har retten til at drive forretning, og pligten til at tage hensyn.