Sundhed

I Socialdemokratiet kæmper vi for lighed i sundhed, og med det mener vi både fysisk og psykisk. Det vigtigste er, at vi målrettet forebygger, at sygdom overhovedet opstår.

Derfor er det vigtigt at gøre sunde valg nemmere. Vores mål er, at flest mulige borgere kan leve et langt og aktivt liv med fravær af sygdomme, som kunne have været forebygget. Vi ønsker at understøtte nye, forbyggende sundhedstiltag.

Vi er særligt opmærksomme på, at flere børn og unge kan vælge et aktivt fritidsliv og fravælge usunde vaner som overdrevent alkoholforbrug og rygning.

Socialdemokratiet tænker i særlig grad på at gøre en indsats for børn og unge og andre, der ikke er en del af et fællesskab. Det gøres allerbedst i et samarbejde med de frivillige og foreninger i civilsamfundet. Særligt borgere i hjemløshed, som er alvorligt psykisk syge eller på andre måder lever udsat skal opsøges og tilbydes hjælp med sundhed, pleje og behandling, hvor de er og færdes. Netop det at være udsat gør, at man er i risikozonen for at dø alt for tidligt på grund af manglende relevante sundhedstilbud.