Når sygdom rammer

Vi ønsker, at flere skal kunne behandles og genoptrænes lokalt på vores sundhedscenter eller hjemme i vante omgivelser. På den måde undgår borgerne unødvendige indlæggelser. Socialdemokraterne vil fortsat arbejde for at styrke samarbejdet mellem hospitalet, kommunen og de praktiserende læger.

Borgerne skal opleve at få den rette hjælp ved sygdom, og når man bliver udskrevet fra hospitalet skal hospital og kommune være klar med en entydig plan for ens videre forløb.  Vi skal opleve sammenhæng og gode overgange i behandlings- og plejeforløb. Det gælder ikke mindst borgere med mange kontakter til sundhedsvæsenet og flere helbredsmæssige udfordringer.

I de kommende år bliver der flere ældre i Hillerød Kommune og antallet af borgere, der udvikler demens vil stige. Når levealderen stiger, øges risikoen også for, at den enkelte rammes af flere samtidige sygdomme. Derfor skal vi som kommune satse intensivt på at fastholde og kompetenceudvikle vores dygtige sundhedsmedarbejdere, så de føler sig rustet til fremtidens udfordringer og har lyst til at blive hos os. Vi vil prioritere tidlig indsats, inddrage ny teknologi og bakke op om nye tiltag, der kan hjælpe folk med at komme sig hurtigere over sygdom.

Genkendelse og nærvær giver tryghed for mange, når sygdom rammer, når daglig hjælp er nødvendig eller når man er blevet mentalt syg. Det gælder i særlig grad for demensramte. Derfor arbejder vi for, at den omsorg og pleje der leveres på vores plejehjem, i sygeplejen og hjemmeplejen ikke alene har en høj faglig standard, men også er baseret på genkendelse og tid til nærvær.

De fleste mennesker ønsker at klare sig selv uden at være afhængig af andres hjælp. Med ny teknologi er det i langt højere grad muligt at respektere dette ønske. Vi støtter derfor indkøb og brug af ny teknologi, som kan understøtte den enkelte i selv at varetage sin omsorg.