Stærke uddannelser

Unge skal kunne uddanne sig i Hillerød, ligesom voksne skal kunne videreuddanne og efteruddanne sig. Uddannelse er den stærkeste faktor til at skabe mere lige muligheder for os alle.

Vi arbejder for at få endnu flere uddannelser til Hillerød, som er Nordsjællands uddannelsesby nr. 1.