Affald

Det er et stigende problem, at folk smider affald fra sig i naturen og i det offentlige rum. Socialdemokraterne har taget initiativ til, at der blev igangsat en udskiftning af de gamle, offentlige skraldespande til flere, nye og bedre spande i det offentlige rum. Det arbejde skal fortsætte og der skal gøres en fælles indsats mellem borgere, erhvervsliv og kommune for at blive skraldet kvit.

Vi vil have alle uddannelser, skoler og daginstitutioner med til at deltage i affalds-minimering og affaldsindsamlingsdage; nogle er allerede flot i gang. Affaldsindsamling er en lærings-mulighed med indbygget bevægelse, viden om miljø og ressourcer og inddragelse af lokalsamfundet.

Vi er allerede godt med og kan derfor sortere bedre ved alene at tilføje et par fraktioner, som vi kan sortere hjemmefra. Vi arbejder også på at få erhvervslivet i Hillerød Kommune med på at sortere mere og så skal alle kommunens egne institutioner være en del af en fælles, effektiv affaldsordning.