Bedre normering og kompetencer

Der skal være nok voksne til børnene i vores daginstitutioner. Vi vil fastholde det faglige niveau med klar overvægt af uddannede pædagoger, ligesom vi vil bruge pædagogiske assistenter og opfordre dygtige pædagogmedhjælpere til at tage merituddannelse.

For os er det vigtigt, at antallet af voksne afspejler det behov, der er i den enkelte daginstitution, og derfor er vi tilhængere af sociale normeringer, så investeringen er størst, der hvor vi har de mest sårbare børn.