Byens udtryk – grønne rum til fællesskaber

Bæredygtighed er også hvordan vi har det i det område, hvor vi bor, og hvordan vi kan bruge vores byrum. Vi ønsker at planlægge, så fællesskaber kan opstå, give plads til mangfoldighed og tilgodese forskellige behov for mødesteder. Vi vil have naturen ind i byen med træer og blomster. Vi vil skabe let adgang til den omkringliggende natur og forskønne indgangene til vores by.

Vi mener, at fortætning skal ske med udgangspunkt i den by, vi allerede har, og fortætning skal afspejle den omkringliggende bebyggelses karakteristika og størrelse. Fortætning skal værne om de grønne rum, friarealer og forbindelser for bløde trafikanter. Dette er alt sammen forhold, som vi har været med til at få ind i kommunens arkitekturpolitik og som vi fortsat vil arbejde for med gode anbefalinger fra arkitekturrådet.

Vi vil arbejde med, hvordan vi bedre kan sikre, at ejerne af bevaringsværdige huse faktisk bevarer dem.