NYHEDER & DEBAT

1. maj hilsner fra Thomas Brücker og Nick Hækkerup

1. maj-tale

TALE - 01. maj 2021
Af Kirsten Jensen, Borgmester i Hillerød Kommune

Forårsdag og 1. maj. Men i år uden optog, fælles morgenbord og gode sange om de håb, som er fælles for mennesker over hele jorden. 
Læs talen

Om lokalplan for virksomheden JJensen

DEBAT - 12. april 2021
Af Socialdemokratiet i Hillerød, Byrådsgruppen

Socialdemokraterne i Hillerød mener ikke, at nedknusningsvirksomheden JJensen kan udvide sit genbrugsanlæg på Højlundevej ved Uvelse. 
Læs mere

Ombygning af Hillerød Station

DEBAT - 12. april 2021
Af Socialdemokratiet i Hillerød, Byrådsgruppen

Det er meget vigtigt for Hillerød og for Nordsjælland i øvrigt, at regeringen spiller ud med, at Hillerød Station skal bygges om. 
Læs mere

Der går et spøgelse hen over Nordsjælland

DEBAT - 07. april 2021
Af Niels Nedergaard, Byrådskandidat

Det gamle forslag om Ring 5, motorvej, bro eller tunnel ved Helsingør, er igen kommet frem. Ring 5, der også vil berøre Hillerød Kommune.
Læs mere

Tag godt imod de socialdemokratiske kandidater til kommunalvalget

PRESSEMEDDELELSE - 30. marts 2021
Af Socialdemokratiet i Hillerød

Vi kan med glæde præsentere Socialdemokratiets 16 kandidater til det kommende byrådsvalg 16. november. Fælles for alle er, at de nærer stor kærlighed til kommunen, borgerne og miljøet. 
Læs mere

Projektering af nye boliger til nye naboer i Ny Hammersholt/Hammersholt

DEBAT - 03. marts 2021
Af Niels Nedergaard, Byrådskandidat

Det er både med interesse og nogen undren, at jeg læser om tre projekter til bebyggelse i Hammersholt og Ny Hammersholt.  Rækkehuse eller klyngehuse er generelt en god boligform med udfoldelsesmuligheder for beboerne.
Læs mere

Vi har ikke penge til alle cykelstier med det samme

DEBAT - 03. februar 2021
Af Mie Lausten, Byrådsmedlem

I Socialdemokratiet arbejder vi for, at man kan færdes sikkert i trafikken i vores kommune. Vi har ikke penge til det hele med det samme, og vi må og vil gerne være med til at prioritere og udbygge cykelstinettet.
Læs mere

S foreslog lavere tårne

DEBAT - 15. januar 2021
Af Mie Lausten og Louise Colding, Byrådsmedlemmer

Vi kan godt forstå, at mange ligesom os bemærker, at bolig-tårnene på Frederiksbro bliver meget høje. Men hvorfor blev bygningerne så høje? Det blev de, fordi et flertal i byrådet i 2016 ønskede 15 etager og afviste et forslag fra socialdemokraterne om, at de højeste bygninger maksimalt måtte være 11 etager.
Læs mere

Tale ved budgetvedtagelsen

TALE - 30. september 2020
Af Thomas Brücker, Gruppeformand

Dette års budgetforhandling blev ligeså svær som vi havde forudset. Økonomien er presset på grund af skimmelsvamp og PCB på Grønnevangskolen afdeling Jespervej og pga de voksende behov på de sociale områder – både når vi taler om børn, voksne og ældre.
Læs talen

Hillerød Forsyning

DEBAT - 26. august 2020
Af Thomas Brücker, Gruppeformand

Vi skal kunne tage imod en masse vand fra oven, vi skal have renset enorme mængder spildevand, vi skal hente borgernes sorterede affald derhjemme og vi skal sikre rent drikkevand til nulevende og kommende generationer, alt mens vi holder husene varme på en billig og bæredygtig måde.
Læs mere

Fundamentet for vores velfærd er vores kommunalt ansatte medarbejdere

DEBAT - 23. juli 2020
Af Thomas Brücker, Gruppeformand

Kommunal velfærd har vi alle en holdning om og forventning til. Vi har ofte brug for den. Måske et barn i en af kommunens institutioner. Måske et familiemedlem på plejehjem eller behov for en af de mange andre ydelser, som en kommune yder.  
Læs mere

Forurening af Arresø

DEBAT - 02. juli 2020
Af Louise Colding, Formand for Natur, Miljø og Klimaudvalget

Der har været en del debat om udledning af spildevand til Arresø. Jeg har fået mange henvendelser fra bekymrede borgere, og har forsøgt at besvare rigtig mange spørgsmål og kommentarer.
Læs mere

Ambitiøs klimastrategi er godkendt af byrådet

TALE - 24. juni 2020
Af Louise Colding, Formand for Natur, Miljø og Klimaudvalget

Sent onsdag aften godkendte Hillerød Byråd en ambitiøs klimastrategi og en bagvedliggende handleplan. Her kan du læse den tale, som formand for Natur, Miljø og Klimaudvalget, Louise Colding holdt på aftenens byrådsmøde.
​Læs talen

Kirsten Jensens 1. maj tale

TALE - 01. maj 2020
Af Kirsten Jensen, Borgmester

På en 1. maj i Coronatiden er det værd at tænke på betydningen af et stærkt samfund. Med stærkt mener jeg et samfund med fokus på fælles løsninger og retfærdighed. I vores samfund skal man f.eks. ikke være i tvivl om, at der er plads til en på hospitalet og måske ligefrem på den intensive afdeling, hvis du får brug for den.
Læs talen

En hilsen fra byrådet

HILSEN - 09. april 2020
Af Socialdemokratiet i Hillerød

Vi går ind i Påsken med en vished om, at medarbejderne passer godt på borgerne på kommunens plejehjem og botilbud i en tid, hvor familierne ikke kan komme på besøg, at hjemmeplejen og sygeplejen yder en ekstraordinær indsats og at sundhedscenteret er parat, hvis der bliver udskrevet mange borgere fra hospitalerne. 
Læs mere

Kirsten har ordet

HILSEN - 27. marts 2020
Af Kirsten Jensen, Borgmester

Det er en anderledes tid, vi står midt i. Vi er alle berørte på den ene eller anden måde, og jeg tror, de fleste af os føler en blanding af uro og håb. Håbet gælder, at der er sat så massivt ind i tide, at vi sammen kommer lidt mere smertefrit gennem denne krise end vi ser i andre lande.
Læs mere

Debatten om udligning

DEBAT - 15. februar 2020
Af Per Kristensen, Socialdemokrat

Det er nu, vi skal have en debat om vores udligningssystem. På nuværende tidspunkt vil 66 kommuner i 2020 være modtagere, og 32 kommuner vil være bidragydere. Måske er det rimeligt og fornuftigt, men beregningerne er komplicerede.
Læs mere

Sanktioner, hvis vi ikke arbejder efter FNs verdensmål?

DEBAT - 03. februar 2020
Af Per Kristensen, Socialdemokrat

Det overordnede tema i forbindelse med FNs verdensmål er bæredygtighed. Det betyder ikke kun, at vi skal sætte fokus på miljøet, men også på social -, økonomisk – og kulturel bæredygtighed.
Læs mere