Venskaber, leg og læring

Legen stimulerer de sociale kompetencer, som er vigtige for at opnå venskaber og senere hen at tilegne sig viden i skolen. Derfor mener vi, at der skal være god plads til legen og til at pleje venskaber i vores daginstitutioner.

Vi mener, at dagtilbud har afgørende betydning for børns udvikling. Det handler om, at børn skal have det bedste udgangspunkt for livet og beholde lysten til at lære nyt. Derfor skal der være tid til pædagogisk faglighed og omsorg for børnene. Vi vil investere i de 0-6 årige, fordi børn skal have det godt og kunne klare sig uden at ende på et sidespor.