Fossilfri varme

Socialdemokraterne mener, at den kommende strategiske energiplan for hele Hillerød Kommunes geografiske område er afgørende, hvis hele kommunens varmeforsyning skal blive fossilfri i 2035. Vi har brug for et overblik, så borgerne ved, hvad der kommer til at gælde for deres område. I den strategiske energiplan skal der tages højde for, at vi skal have en anderledes varmeforsyning.

De fossile brændstoffer skal helt udfases, og flis skal erstattes af noget endnu mere miljøvenligt, fjernvarmen skal være så klimavenlig som mulig, vi skal se om vi kan udvide fjernvarmenettet, og private uden for fjernvarmenettet skal kunne finde gode, fossilfrie opvarmningsmetoder.

Den strategiske energiplan kan også komme til at berøre vores transportsystem, for vi forventer at energikilder som fx biogas og el vil komme til at udgøre en væsentligt større del af energiforbruget - både i forhold til varmeforsyning og persontransport.