Et værdigt liv med handicap

Det at leve med et handicap, uanset om det er fysisk eller mentalt, må ikke være en hindring for at leve et godt liv. Vi vil fortsat arbejde for at fremme større tilgængelighed i det offentlige rum, og vil gennem brug af ny teknologi støtte flest muligt i at leve et selvstændigt liv.

Vi vil løbende tale med borgerne, deres pårørende, handicaporganisationerne og andre relevante samarbejdspartnere, så vi kan opnå bedre indsigt for at arbejde målrettet på at opnå større tilgængelighed. Vi vil arbejde for tilgængelig både når det gælder uddannelse, arbejde og fritidstilbud. Mange kan med større tilgængelighed, gode hjælpemidler og ny teknologi klare et selvstændigt liv med arbejde, familie og egen bolig.

Flere og flere efterspørger mere hjælp, og det er vigtigt for socialdemokraterne, at både enkeltpersoner og familier til børn med handicaps oplever, at kommunen på en respektfuld måde møder borgeren og den enkeltes behov.

Vi ved, at den kommunale økonomi landet over er under pres. Derfor kan der komme modstillinger mellem familiernes ønsker og de muligheder, fællesskabet kan stille til rådighed. Lovgivning, ønsker fra borgere og pårørende, faglige udtalelser og økonomi kan være svære størrelser at binde sammen. Derfor vil socialdemokraterne fortsat arbejde for, at bureaukratiske arbejdsgange gøres mere smidige, så der skabes mere tid til kontakten mellem borgerne og sagsbehandlerne. Det er vigtigt for socialdemokraterne, at borgerne oplever sig maksimalt inddraget i eget sagsforløb og at ingen borgere oplever sig efterladt uden en kendt plan.

Uanset om det handler om at sikre indsatser for børn med ordblindhed eller et ophold på en døgninstitution, så ønsker socialdemokraterne, at den specialiserede tilbudsvifte skal have fokus på kvalitet og det, der giver livskvalitet og udvikling for den enkelte. Kravene om specialisering stiger hele tiden. Det betyder, at der kommer flere private bo- og behandlingstilbud på markedet. De fleste tilbud har heldigvis en meget høj kvalitet, men der er også tilbud, hvor kvaliteten af tilbuddet er mere usikker. Der har været eksempler på privatejede botilbud, som har været mere fokuserede på at tjene penge, end på at skabe de bedste rammer for de mennesker, de har i deres varetægt. Det er helt uacceptabelt.

I Socialdemokratiet ønsker vi derfor, at de behandlings-, aktivitets- og botilbud som voksne og børn tilbydes af Hillerød kommune, er kendetegnet ved en høj faglig kvalitet, som bliver vurderet grundigt af kommunens eksperter i forvaltningen.  

Selv om vi har mange specialiserede tilbud i Hillerød Kommune, så kan vi ikke drive alle højt specialiserede botilbud internt i kommunen. Vi vil samarbejde med både selvejende tilbud, andre kommuner og Region Hovedstaden, så barnet eller den voksne kan få præcis det tilbud, som er kvalificeret til at give dem den hjælp og udvikling, de har behov for.