Børn og unge

Børn har naturligt let til begejstring. Dét er en følelse, som det er vigtig at holde fast i. Derfor skal børn og unge trives og føle sig trygge, både i- og uden for hjemmet. Der skal skabes muligheder for gode venskaber og fællesskaber og børn og unge i Hillerød Kommune skal have lige muligheder for at udvikle sig og blomstre.

Børn og unge i Hillerød skal have den hjælp, de har brug for. Det gælder også de sårbare børn, som har særlige udfordringer fysisk, psykisk eller socialt.