Bynatur

Socialdemokraterne har høje ambitioner om at bevare og styrke naturen – også den bynære natur i Hillerød by og i vores lokalsamfund. Det er vigtigt for Socialdemokraterne, at alle vores byer fremstår imødekommende, grønne og blomstrende.

Som mennesker er vi helt afhængige af en stærk og mangfoldig natur og et rent miljø. For os findes natur ikke kun uden for bygrænserne. Natur skal opdages og gives plads som en naturlig del af Hillerød Kommunes byer.

Derfor har vi skubbet på for at få vedtaget kommunens Strategi for Bynatur, og der er oprettet en forskønnelsespulje, som skal være med til at give et tilskud til foreninger, private og lokalråd som kan være med til at gøre vores by mere grøn og blomstrende. Vi vil fortsat prioritere at vi får en mere grøn og blomstrende kommune.