God handel

Socialdemokraterne ønsker at værne om, at Hillerød By er en købstad – en handelsby. Byens kvalitet er trækplaster for borgere og virksomheder. Den vigtigste medspiller i kampen om at sikre Hillerøds fortsatte position som Nordsjællands handelscentrum er de mange butikker, små som større, som får livet i bymidten til at pulsere.

Når vi planlægger, hvor der skal være butikker i vores kommune, skal vi tage hensyn til dem, der allerede er i gang med at skabe handelsmuligheder her. Vi mener, at de store skal passe på de små, og derfor vil vi sikre, at udlægning af areal til helt store butikker er med til at trække endnu flere kunder til byens små butikker og ikke trækker kunder fra dem.

Vi har over årene arbejdet for dagligvarehandel i flere af vores mindre bysamfund. Det har givet rigtig gode resultater flere steder som i Nødebo og Gørløse. I Gadevang har borgerne selv skabt en forening, hvor frivillige holder Købmand Jordnær åben. Socialdemokraterne bakker op om, at det skal være muligt at etablere lokale dagligvarebutikker, der hvor borgerne har et stærkt ønske om det, og det giver mening i forhold til det lokale kundegrundlag. En lokal butik er med til at styrke sammenholdet og muligheder for at møde hinanden.