Arbejdsmarked og uddannelse

Vores mange, gode virksomheder skal have de bedste muligheder for at rekruttere den arbejdskraft, de har brug for. Det er det mest presserende problem for Hillerøds virksomheder lige nu, og derfor er samarbejdet mellem vores jobcentre i Nordsjællands Rekrutteringsservice og virksomhederne en succes, som skal fortsætte.

Hillerød står stærkt, fordi vi er en betydende uddannelsesby for hele Nordsjælland. Det har stor værdi, at uddannelser, virksomheder og kommuner i Nordsjælland kan mødes, og få løst de problemer, der måtte opstå, og derfor bakker Socialdemokraterne op om Strategisk Uddannelsesforum Nordsjælland. Vi arbejder hele tiden for et endnu bredere udbud af uddannelser i Hillerød.

Unge skal i høj grad kunne virkeliggøre deres uddannelsesdrømme i Hillerød, ligesom vi gerne vil have, at flere unge vælger en erhvervsuddannelse. Lige fra folkeskolen arbejder vi med konkrete samarbejdsprojekter, så elever i folkeskolen og deres forældre får tillid til, at erhvervsuddannelse kan være vejen frem.