Trafik og parkering

Det skal være let, sikkert og bæredygtigt at færdes i vores byer og kommune. Socialdemokratiet vil mindske trængsel, tidsspilde og forurening ved mere flow på vejnettet, cykelstinettet og busnettet. Vi vil have forbedret sikkerheden, der hvor uheldene sker og vi vil stadig have sænket farten både i de små bysamfund, på landevejene og i Hillerød by.

Hillerød er en pendlerkommune, og vi vil fortsat arbejde for at få motorvejen helt til Hillerød.