Psykisk sygdom og misbrug

Vi ønsker at borgere med psykisk sygdom og samtidigt misbrug gives bedre muligheder for, at få et samlet behandlingstilbud på tværs af kommune og region.

Vi ved at 2/3 af dem som oplever psykisk sygdom medicinerer sig selv med rusmidler, faktisk op mod 80% af de unge. Det må vi ikke lukke øjnene for. Det at være psykisk syg og samtidigt have et misbrug, gør disse borgeres vej til at blive raske særligt udfordrende. De kan blive tabt fordi psykisk sygdom og misbrug behandles uafhængigt af hinanden i lovgivningen og i ansvarsfordelingen mellem kommunen og regionen. Derfor ser vi frem til at Folketinget snart vedtager en ny 10-årsplan for psykiatrien.handling, hvor de kan henvende sig og få den rette hjælp.