Byfortætning

Klimaudfordringer, bæredygtighed, ressourceknaphed og naturen, gør det nødvendigt at satse på at fortætte byen visse steder. Vi mener, at fortætning skal ske med udgangspunkt i bydelens og bygningernes særkende, nye bygninger skal tilpasses de eksisterende, og de grønne rum og friarealer skal prioriteres højt.

Vores ønske om mere og stærkere natur i byerne skal være en del af denne fortætning, ligesom der skal være forbindelser for bløde trafikanter og nem adgang til kollektiv transport. Alt sammen forhold, vi har været med til at understrege i kommunens arkitekturpolitik.

At fortætte en by betyder eksempelvis, at man fylder ‘et hul’ i husrækken ud eller bygger nyt på en byggetomt, at man udnytter tagetager, bygger lidt mere i højden på udvalgte steder for at skaffe noget ‘grønt’ at være på i jordhøjde - eller på altaner og tage, og at man måske kan skaffe parkering i eller under selve bygningen, så der bliver luft omkring bygningerne. Konkret skal byrådet tage stilling til forslag om udnyttelse af grunde, når en ejer anmoder om en lokalplan.

Derfor er det også vigtigt, at vi holder fast i at udvikle og pleje natur i vores byrum. Natur skal opdages og gives plads som en naturlig del af Hillerød Kommunes byer. Derfor skal vi fortsat have fokus på vores Strategi for Bynatur, så alle kommunens byer fremstår imødekommende, grønne og blomstrende.

Vi har god plads til byudvikling på de områder, vi allerede har besluttet at udvikle, så som Ullerød, Favrholm og Dyremosegård. Vi mener ikke, at vi skal sprede megen mere by over store, grønne arealer.