Kultur

Kultur bringer os sammen på tværs af alder. Vi vil have mere kultur i kommunen, særligt for vores børn og unge. Kulturen skal understøttes af gode rammer og det skal være nemt at være frivillig.

Vi sætter pris på alle vores kulturinstitutioner og frivillige kræfter, som driver kulturen fremad og vi har noget helt særligt her i Hillerød Kommune: Vi har mange kulturaktører, der alle kan noget forskelligt, som bidrager positivt til hele kommunens udvikling, og som samarbejder på tværs for at løfte Hillerød Kommunes kulturliv.

Politisk understøtter vi frivilligheden gennem forskellige puljer og midler fx ”Kulturpuljen”. Vi har netop forhøjet Kulturpuljen og har dermed givet vores kulturaktører en bedre mulighed for at modtage penge til nye kultur-tiltag. 

I Hillerød tæt ved Slotsarkaderne ligger Biblioteket, Klaverfabrikken, Frivilligcentret, Støberihallen og Kedelhuset i en kulturakse. Vi vil understøtte deres samarbejde og sikre deres forsatte udviklingsmuligheder. Der er et stort ønske om at få lavet en helstøbt plan for området, sådan at det i borgernes bevidsthed er her, Hillerød Bys kultur har sit hovedsæde.

Vores biblioteker er store medspiller, når det drejer sig om Hillerød Kommunes kulturliv. Her foregår der ofte spændende arrangementer for alle aldersgrupper. Vi ønsker, at Hillerød Kommune fortsat skal have levende biblioteker med en bred vifte af muligheder for os borgere. Partnerskaberne mellem Hillerød Bibliotekerne og vores skoler skal prioriteres højt, og vi ønsker, at bibliotekerne skal spille en aktiv rolle i indsatsen for at motivere til børn og unges læselyst.

Mastodonterne og Klaverfabrikken leverer alle en meget stor indsats for det kulturelle liv i Hillerød. Vi støtter med optimale rammer og muligheder for fortsat at kunne glæde så mange frivillige og borgere med deres engagement og kulturelle bidrag til arrangementer, koncerter og forestillinger som muligt. Sammen med alle de gode tilbud, som for eksempel Royal Stage, Føllegård, Støberihallen, Nødebo Kro og Slotsbio leverer, har vi gode muligheder for at opleve kultur i Hillerød Kommune.

Socialdemokraterne vil fortsat bakke op om kulturen og det fællesskab, som vores kulturelle institutioner tilbyder. Vi ønsker mere kultur, for vi mener, at kulturen er en kilde til både udvikling, glæde, fordybelse og mental og fysisk sundhed.