Børn med psykiske lidelser

Særligt bekymrende er det at flere og flere børn og unge oplever stigende mistrivsel og psykisk sygdom. Mistrivsel hos et barn påvirker hele familien og kan uden den rette og tidlige hjælp i nogle tilfælde udvikle sig til egentlig psykisk sygdom hos barnet eller mistrivsel i hele familien.

Derfor vil vi arbejde for, at de forebyggende tilbud til børn og unge med mistrivsel prioriteres og bliver mere tilgængelige i vores kommune. Det skal simpelthen være tydeligere for familier med behov for rådgivning og behandling, hvor de kan henvende sig og få den rette hjælp.