Lokalråd og lokal involvering

Vi vil tage udgangspunkt i landsbyernes egne visioner. Landsbyvisionerne eller udviklingsplaner bliver en del af den kommende kommuneplan.

Ideen er at man som borger selv er med til at pege på hvilken udvikling, man ønsker, hvor man bor. Er det først og fremmest bevaring og fred og ro, der skal i højsædet, eller er det udvikling med flere, nye boliger? Mange mindre byer og bysamfund har lokalråd, borgerforeninger eller andet, som kan rejse ideer og spørgsmål. Dem samarbejder både den kommunale forvaltning og byrådet med.