Trafik

Trafik skal være så fossilfri og CO2-neutral og partikelfri som mulig. Vi arbejder for, at den kollektive transport overgår til emissionsfrie busser og at kommunens egne biler i højere grad skal bestå af elbiler. Med flextur i vores kommune kan man nu tilkalde bus, hvor der ikke er passagerer nok til den store bus i fast drift.

Vi vil fremme cyklisme med stier og gode cykelparkeringsforhold på centrale steder og ved den kollektive transport. Vi ved, at cykelturene bliver oftere og længere, hvis vi som kommune leverer gode forhold. Vi satser på et mere sammenhængende cykelstinet i Hillerød By med fokus på stier til kommunens skoler og institutioner, og hen til den kollektive transport. Vi skal have færdiggjort de cykelstier, som aldrig er blevet helt færdige. Derfor vil vi eksempelvis arbejde for cykelsti på resten af Frederiksværksgade og den sidste stump af cykelstien til Skævinge. Vi vil også gerne se på en god cykelløsning på Milnersvej, hvor cyklisterne skal igennem det meget trafikerede kryds ved Marie Mørk Skole.

Vi ønsker flere cykelstativer i Hillerød bymidte, vi vil finde steder med forkørselsret for cyklister og vi vil imødekomme andre gode ideer, der giver cyklerne bedre plads i trafikken. På cykelområdet er vi meget glade for det konstruktive samarbejde med Cyklistforbundet i Hillerød, som har været med til at pege på missing links i vores cykelsti-system og på gode løsninger.

Det bliver godt for borgerne i Hillerød og for pendlerne i Nordsjælland, når der kommer gode pendlerforhold ved den kommende Favrholm Station. Her bliver busterminal og mange pendlerparkeringspladser. Vi håber at det vil tilskynde flere til at tage den offentlige transport til gavn for klimaet.