Kultur

Kultur bringer os sammen på tværs af alder. Vi vil have mere kultur i kommunen, særligt for vores børn og unge. Kulturen skal understøttes af gode rammer og det skal være nemt at være frivillig.

Vi vil arbejde for, at flere børn og unge får mulighed for at dyrke kultur i deres fritid, og at de møder kunst og kultur ofte i deres hverdag i institutioner og skoler.

Vores musikskole samarbejder med folkeskolerne, så alle elevers glæde for musik og kunne støttes og stimuleres. Det er skønt at kunne synge og spille på instrumenter. Elevernes musiske forståelse og kunnen styrker deres evner til at lære at læse, fordi musik giver en større forståelse for ordenes lyde. Vi har et ønske om, at flere skoler, daginstitutioner og ungdomsuddannelser vælger at samarbejde med for eksempel Hillerød Musikskole, Sangcenter Nordsjælland eller andre af vores kulturinstitutioner eller kulturelle foreninger.  

Socialdemokraterne vil prioritere og bakke op om kulturelle arrangementer og initiativer for børn og unge.