Idræt

Socialdemokratiet vil gøre det lettere at vælge at leve sund og aktivt. Vi ønsker at understøtte idræts- og foreningslivet, som er så vigtigt for hele Hillerød Kommune. Vi ved, at det at være aktiv styrker den sociale sammenhængskraft, og giver bedre mental og fysisk sundhed. Det er vigtigt at alle, uanset alder eller økonomisk formåen, kan være med i idræts- og foreningslivet.

Vi er taknemmelige for, at så mange frivillige tager ansvar for at drive de mange idrætsforeninger i vores kommune, vi vil fortsat arbejde for, at det bliver lettere at være frivillig, og vi vil gøre en ekstra indsats for at hjælpe dem, der ikke selv har midlerne til at deltage aktivt i foreningslivet og det fællesskab, som er så godt.

Vi ønsker, at flest muligt unge og ældre er aktive, og vi har et mål om, at 75% af alle i Hillerød skal være aktive i 2025. Derfor er vi glade for vores engagement i Bevæg dig for livet sammen med DGI og DIF.

Vi er glade for, at Hillerød Kommune understøtter, at medarbejderne kan bruge pauser på at røre sig – gå en lille tur, træne lidt med forskellige instrumenter eller hvad de nu har mulighed for sammen med kollegerne. Det er med til at gøre arbejdspladserne attraktive og med til at gøre arbejdsdagen bedre.  

Vi vil gerne blive ved med at understøtte unge, der har talentet og viljen til at blive en del af elitesporten. Derfor bakker Socialdemokratiet op om Hillerød Elite Idræt og samarbejdsaftalen med Team Danmark. Hillerød Elite Idræt har fokus på elite og talentudvikling i et netværkssamarbejde med de prioriterede sportsgrene og uddannelserne i Hillerød Kommune.

Socialdemokratiet er stolte over, at vi får fodboldklubben FC Nordsjælland til Hillerød, og at vi i samarbejde med klubben nu kan udvikle Favrholm Stadionkvarter. Her vil bolig, uddannelse, sport og fællesskaber komme til at gå hånd i hånd.