Faglighed

Tillid til medarbejdernes faglighed er vigtig. Vores medarbejdere i skolerne skal respekteres for deres faglige indsigt.

De skal have mulighed for at efteruddanne sig, arbejde forskningsbaseret og have indflydelse på deres arbejdsdag. Det er forudsætningen for, at vi kan få og fastholde dygtige medarbejdere og for, at flere elever klarer sig godt igennem folkeskolen.