Lighed i sundhed – også ved psykisk sygdom

Mange af os har haft psykisk sygdom tæt inde på livet, enten fordi vi selv har været ramt af psykisk sygdom eller fordi en af vores pårørende har været det. Mere end 336.555 danskere har haft mindst én kontakt til det psykiatriske sundhedsvæsen inden for de sidste 5 år og hver 10. dansker opfylder i dag kriterierne for psykisk sygdom. Det gør psykisk sygdom til den største folkesygdom i Danmark.

Antallet af borgere som er udfordret af alvorlig psykisk sygdom, misbrug og andre komplekse problemer stiger også. Denne gruppe borgere har en overdødelighed på 15-20 år dels fordi mange lever udsat, men også fordi psykisk sygdom alt for ofte overses.

Den ulighed i sundhed vil vi ændre på. Derfor vil vi arbejde for flere opsøgende tilbud og en lettere adgang til kommunale forebyggelses- og sundhedstilbud for borgere med alle former for psykisk sygdom.

Mange med psykisk sygdom har brug for hjælp fra både kommunen og regionen. Vi vil derfor styrke og udbygge samarbejdet mellem kommunen og regionen, så folk oplever mere kvalitet, sammenhæng og tryghed uanset om indsatsen vedrører fysisk eller psykisk sygdom. Både den enkelte og de pårørende skal inddrages mest muligt i forløbet, så man får vished om, at ”den ene hånd ikke slipper før den anden har grebet”. At understøtte med det rette sundhedstilbud og den rette hjælp til bolig og arbejde og adgang til inkluderende fællesskaber er vigtige trædesten på vejen til at finde fodfæste i ens eget liv.

For os er det vigtigt, at det bærende element i kommunens socialpsykiatriske tilgang er, at understøtte det enkelte menneskes personlige vej til at komme sig og blive rask. Hvor livslang psykisk sygdom er et vilkår, skal den enkelte understøttes i at leve det bedst mulige liv, sygdom til trods. Her er ens netværk med familie eller venner vigtigt, og kan inddrages.

Når det handler om den enkeltes bestræbelser på at blive rask, mener vi, at det er en god idé at lytte til dem, der har prøvet det selv. I psykiatrien kalder vi dem Peers. Peers er medarbejdere, som selv har erfaring med psykisk sygdom. Vi vil gerne bruge flere Peers i socialpsykiatrien for vi ved, at når man bliver mødt af mennesker med egne erfaringer med at komme sig over psykisk sygdom, så styrkes ens egen helbredelses-proces og håb for fremtiden allerbedst.

Vi ønsker let adgang til at blive en del af små og store fællesskaber. Væresteder for borgere med psykisk sygdom kan bidrage til, at den enkelte kan søge fællesskab med andre i trygge rammer, når behovet og kræfterne er til det. Rammer som væresteder kan understøtte den enkelte med udgangspunkt i egne ressourcer. Her kan mennesker styrkes personligt og socialt og få mod på nye fællesskaber. Der er mange i Hillerød Kommune, både i det frivillige foreningsliv, i patientforeningerne og lokale samarbejder, som aktivt arbejder for, at alle kan blive en del af et større fællesskab.