Grøn omstilling

Grøn omstilling kan betale sig – også økonomisk. Mange af vores virksomheder er allerede i fuld gang med den grønne dagsorden. Vi arbejder for grøn vækst og grønne arbejdspladser. Vi ønsker, at der fortsat skal være gode muligheder for at tiltrække arbejdspladser til Hillerød, og virksomheder der vil satse på et grønt regnskab.

Her er arbejdet i Hillerød Symbiose vigtigt, fordi der i selve symbiosetankegangen ligger et ønske om at kunne genbruge hinandens ressourcer. Tovholderen i Hillerød Symbiose er Hillerød Forsyning. Vi mener, at Hillerød Forsynings fokus på at levere en stadig grønnere forsyning på varme, vand, køling, affald og spildevand, skal fortsætte.

Socialdemokraterne tog initiativ til at få udarbejdet en særlig miljøpolitik for erhvervslivet i Hillerød Kommune. Den politik er udarbejdet i samarbejde med borgerne og erhvervslivet i Hillerød, og byrådet har vedtaget den med stort flertal. Vi forventer, at de virksomheder, der bosætter sig i Hillerød Kommune, tager hensyn til deres naboer. Det kan være svært at håndhæve dele af miljølovgivningen, og derfor tager vi spørgsmålet op med Christiansborg, når love og regler gør det svært for kommunen at understøtte hensynet mellem produktion og naboer. Erhvervslivet har retten til at drive forretning, og pligten til at tage hensyn.