Erhverv

Gennem årene har vi sikret jord så flere virksomheder kunne slå sig ned og udvikle sig i vores kommune. Hillerøds virksomheder er ikke mindst stærke lifescience-virksomheder og gode håndværksvirksomheder.

Virksomhederne hører til Hillerød, og vi mener at det er vigtigt, at kommunen bakker op med god og hurtig service, med klare meldinger om vores miljøkrav, og med mange uddannelsesmuligheder. Vi arbejder med service til virksomhederne, f.eks. gennem Kvik Erhverv, med vores Jobcenter og Nordsjællands Rekrutteringsservice. De socioøkonomiske arbejdspladser, synes vi, er et godt eksempel på, at flere mennesker med den rette hjælp kan sikres et aktivt medborgerskab.

Vi vil give vores virksomheder mulighed for at komme til orde og få indflydelse på udviklingen af vores kommune. Det gør vi ved at deltage aktivt i de gode samarbejdsfora, der er skabt i Hillerød som fx C4, Symbiose Hillerød, Strategisk Uddannelsesforum Nordsjælland og Hillerød ByForum.

Vi har klare forventninger om, at virksomhederne lever op til de miljøkrav, vi stiller i vores nye miljøpolitik for erhverv, lige som vi har klare forventninger til virksomhederne om at hjælpe med at sikre fremtidens arbejdskraft ved fortsat at tage lærlinge og overholde andre gode spilleregler på arbejdsmarkedet.

Vi bakker virksomhederne op ved at alliere os med dem i kampen for, at staten investerer i vores overordnede infrastruktur, at motorvejen til Hillerød bygges færdig, at Hillerød Station bygges om og Favrholm Station gøres hurtigt helt klar til både s-tog og Lokaltog.