Fritid, forening og frivillig

I Hillerød Kommune skal vi alle sammen have mulighed for at skabe os et sundt og aktivt fritidsliv. Et aktivt fritidsliv bidrager til bedre livskvalitet og er til gavn for både den fysiske og mentale sundhed.

Vi er taknemmelige for, at så mange frivillige tager ansvar for at drive de mange idrætsforeninger i vores kommune, og vi vil arbejde for at det bliver endnu lettere at være frivillig. Vi vil gøre en ekstra indsats for at hjælpe dem, der ikke selv har midlerne til at deltage aktivt i foreningslivet og det fællesskab som er så godt. Vi håber, at mange eksempelvis vil lade sig inspirere af den måde, man engagerer frivillige på i Klub Frivillig i Skævinge.

For os er det vigtigt, at alle har mulighed for at være en del af et fællesskab. Det forebygger ensomhed og giver gode muligheder for oplevelser. At være en del af frivilligt arbejde, kan give fællesskabsfølelse og livsmod. 

Vi er særligt opmærksomme på at skabe rammer, der kan motivere flere børn og unge til at vælge et aktivt fritidsliv og fravælge usunde vaner som et overdrevent alkoholforbrug og rygning.

Vi vil gøre en ekstra indsats for at hjælpe dem, der ikke selv har midlerne til at deltage aktivt i foreningslivet og det fælleskab som er så godt. Vi ved for eksempel, at en af vejene til bedre integration er at få de unge med ind i en forening.

Socialdemokraterne mener, at det skal være så nemt som muligt at være frivillig i Hillerød Kommune og vi vil fortsat understøtte frivilligheden. Det kan blandt andet ske gennem forskellige puljer som fx ”Kulturpuljen” og ”Eventpuljen”, men også ved at skabe gode forhold for frivillige, som fx Skævinge Kultur Idræts og Fritidshus (SKIF), der er ved at blive bygget eller ved at bakke op om kommunens frivillighedscenter.