Indvandrere og flygtninge

Socialdemokratiet mener, at Danmark skal føre en stram, men retfærdig asylpolitik, og mener, at den danske regering og Folketinget skal respektere internationale konventioner.

Den sociale/kulturelle del af integrationsprocessen er utrolig vigtig, så kontakten til det danske samfund ikke alene sker via uddannelse eller arbejde, men at man i sin fritid møder danskere, enten i det boligområde hvor man bor, via sport eller forskellige arrangementer.

Fællesskab er en nøgle til glæde, tryghed og tilfredshed med eget liv, og det at mødes med andre mennesker er både interessant og givende.

Det tror vi på i Hillerød, fordi det gode møde mellem mennesker og bidrag til vores fælles samfund har vist sig at være den bedste vej til integration – omsorg og ansvar for et godt samfund med tryghed og respekt.