Byfortætning

Klimaudfordringer, bæredygtighed, ressourceknaphed og bevaring af naturen gør, at det er nødvendigt at satse på byfortætning frem for byspredning.

Vi mener, at fortætning skal ske med udgangspunkt i byens, bydelens og den omkringliggende bebyggelses karakteristika og skala, og det skal ske på en måde, så der stadig er plads til blomstrende rum, friarealer og forbindelser for bløde trafikanter.

Byfortætning skal ske i respekt for, at vi ønsker en åben by med lys og luft og hvor der er plads til færdsel og ophold. Fortætning eller fornyelse kan ske, når der skal udfyldes et hul i en husrække, når man kan bruge en tagetage til bolig eller når det er ok at bygge i højden på udvalgte steder. Der kan ind i mellem arbejdes med at skabe parkering inde i nye bygninger, så der er frirum udenfor.