Erhvervsforeningen C4

Vi mener, at en stærk kommune er en kommune med et stærkt erhvervsliv. Et erhvervsliv, som kommunen har et godt samarbejde med. Socialdemokraterne prioriterer derfor det vigtige samarbejde med erhvervslivet, og her er vores erhvervsforening, C4, en af nøglespillerne. C4 spiller også en regional rolle som hjemsted for en del af Erhvervshuset Hovedstaden, og snart flytter destinationsselskabet Visit Nordsjælland ind på samme adresse.

Mange kommuner har en erhvervsforening, men vores erhvervsforening har en samarbejdsaftale direkte med kommunen. Det betyder, at vi kan lægge nogle af de opgaver, kommunen skal løse med virksomhederne, i vores erhvervsforening, som kommunen i øvrigt er medlem af. I Hillerød Kommune samarbejder vi. Vi vil med C4 være med til at forbinde gode arbejdspladser og sunde virksomheder med uddannelse, idræt og kultur.

C4’s arbejde anerkendes viden om og er til inspiration for andre kommuner. Vi vil fortsat investere i det arbejde som udføres via erhvervsforeningen C4, fordi vi tror på, at vi kommer længst med samarbejde.