IT

Vi vil fortsat prioritere bevidst brug af digitalisering i folkeskolen. Digitalisering er mere end teknik, og brugen skal drives af pædagogiske mål.

Det er væsentligt at vi understøtter vores skoler med elevcomputere, smart-boards og anden teknologi, der understøtter læringen. Evalueringen af forsøget med at give 7. klasserne samme pc viser, at det var lettere for både elever og lærere at bruge samme udstyr, og det giver mere lighed i uddannelsen. Vi vil arbejde for at der bliver råd til at udlevere flere klassesæt.