Klimaforandringer

Vi har de sidste år været vidne til mere og mere ekstremt vejr og mange er bekymrede for økonomi og ejendom. Derfor er det meget vigtigt, at vi finder de bedste løsninger. Vand fra oven skal ledes hen så det ikke ender i folks kældre eller på landmandens marker.

Vi skal have en effektiv skybruds- og spildevandsplan. Vi skal kunne styre vandets vej og separere spildevand fra regnvand, så vi sikrer, at det vand der løber over, ikke er forurenet. Vi har været lidt oppe at slås med nationale regler, som gør det sværere at investere frem mod dette mål, så vi borgere betaler mest muligt af regningen i fællesskab. Derfor har vi besluttet først og fremmest at skille regnvand fra sildevand de steder, hvor kommunen kan betale for omlægningen.

Men nu er arbejdet også kommet til vigtige områder med meget vand og som ikke allerede har separatkloakering som de nyere dele af kommunen. Her bliver effekten kun tilstrækkelig, når mange private ejere selv slutter sig til separatkloakering efterhånden som ledningerne bliver lagt om i deres område. Derfor vil vi opfordre borgerne til at tilslutte sig det separerede kloaksystem, hvor det er muligt, så de gamle områder lever op til de krav, som naturligt stilles til de nye. Måske kan man som grundejere på en vej gå sammen om at blive tilsluttet den nye kloakering, der bliver lagt i vejen, når dette arbejde finder sted. På den måde kan man få vandet væk, få regnvand skilt fra spildevand, få en god pris ved at være sammen om det og samtidig få sit hus og grund opdateret til at være samme stand på kloakområdet, som de huse og grunde der er bygget efter 70’erne, og som allerede er separatkloakerede.