Grønnere transport

Trafik skal være så fossilfri og CO2-neutral som muligt. Det vil vi fremme ved at lade den kollektive transport overgå til emissionsfrie busser og ved at kommunen bruger flere elbiler.

Vi vil fremme cyklismen med flere stier og gode cykelparkeringsforhold ved kollektiv transport – så kan cykelturene blive hyppigere og længere. Vi satser på et mere sammenhængende cykelstinet i Hillerød By. Vi har særlig fokus på stier til kommunens skoler, institutioner og den offentlige transport. Vi vil have forbundet de cykelstier, som aldrig er blevet helt færdige. Derfor vil vi f.eks. arbejde for cykelsti på resten af Frederiksværksgade, den sidste stump cykelsti til Skævinge og andre steder, der giver cyklerne bedre plads i trafikken. Vi har derfor også fået genetableret cykelstien bag Frederiksborgcenteret og der kommer cykelsti på Frejasvej og Tamsborgvej.  

Vi er meget glade for samarbejdet med Cyklistforbundet i Hillerød, som hjælper med at fremme forholdene for cyklister og pege på steder mangler.