NYHEDER & DEBAT

Projektering af nye boliger til nye naboer i Ny Hammersholt/Hammersholt

DEBAT - 03. marts 2021
Af Niels Nedergaard, Byrådskandidat

Det er både med interesse og nogen undren, at jeg læser om tre projekter til bebyggelse i Hammersholt og Ny Hammersholt.  Rækkehuse eller klyngehuse er generelt en god boligform med udfoldelsesmuligheder for beboerne. Men et så omfattende byggeri, som det skitserede, vil dog medføre en meget stor omvæltning for de to landsbyer, idet antallet af projekterede boliger med 160 +24 nord for banen og 250 boliger syd for banen vil øge befolkningen med ca. 50% i området.

Et sådant byggeri vil samtidig fjerne en af kilerne af åbent land mellem Hillerød og Allerød, og desuden vil en af bufferzonerne til det nærliggende parforcejagtsystem forsvinde. Danmarks Naturfredningsforening i Hillerød har da også peget på, at uerstattelige naturværdier risikerer at gå tabt.

Bygherrerne vil sikkert kunne tjene en hel del på et sådant projekt, hvor landzone pludselig overgår til byzone. Men kommunen / staten kan risikere at skulle investere store beløb i infrastruktur, skoler, vuggestuer og børnehaver osv. samt udvidelse af kloakering m.v. Det er ikke sikkert, at dette står mål med de forventede skatteindtægter.

De fremlagte prospekter og det tilhørende reklamemateriale for de omtalte byggerier virker desuden noget overspændte, hvilket kan give frygt for om, at de pågældende projekter ikke har mulighed for at leve op til, hvad de lover:

Smedens mark (der boede tidligere en smed på Lerbjerg gård) bliver til Brødeslund. Der er ingen træer og har ikke været det i mands minde på disse jorde. Derudover er der ikke indplaceret fælleshuse eller andre aktiviteter i projektet for at skabe den trivsel, der omtales. Muligheder for køkkenhaver og andre udfoldelser synes også at være stærkt begrænset.

Hammersholt Enge – det lyder forjættende, men hvor kommer det fra? Der tales i projektet om at forene livet på landet og i byen, ja det lyder jo nærmest som var det et dyrskue, man skulle til at afholde.

Der er 4 km til Hillerød og 4 km til Allerød, og bebyggelsen omtales af Jesper Lorentzen i en artikel i Frederiksborg Amtsavis fra den 25-02-2021 som en landsbykøbstad – en betegnelse som findes ikke ved et opslag i nogen ordbog.

I en anden artikel i samme avis fra den 22-02-2021 forklares det, at det vil være et bæredygtigt område og her nævnes internet som noget særligt, men det er jo rent faktisk til stede stort set overalt. Anden bæredygtighed nævnes også, men ingen andre energiformer end jordvarme bliver nævnt. Fødevareproduktion nævnes også tillige med små virksomheder samt bæredygtige erhverv, men hvor skal de så rent faktisk ligge, for 250 boliger på blot 11 hektar bliver en ret tæt bebyggelse: 440 m2 pr. hus - og herfra skal der så fratrækkes arealer til veje og stier og affaldsordninger og parkering.

Der er nævnt, at byggejorden ligger på et område med større industriproduktion. På ingen måde, der ligger kun en enkelt lille og stille virksomhed i dette område.

Nye boligformer nævnes ligeledes, men det bliver svært se for sig, da der som nævnt ikke er projekteret med nogen fælleshuse og andre fælles aktiviteter. Det nævnes her, at man så slipper for fællesmøder – og ja, de kan til tider være noget af en oplevelse (jeg bor selv i et bofællesskab), men det er nu engang sådan, at et demokrati fungerer, og ellers bliver det vel bare en soveby som så mange andre.

Der nævnes også, at biodiversiteten skal styrkes. Det lyder rigtig godt, men man overser her, at biodiversitet jo fjernes i første omgang, så det vil være nødvendigt efterfølgende at etablere insekthoteller, gamle træstammer og redekasser til fugle mv. Herudover kan man frygte, at det nuværende naturliv - besøg af både hjorte og fasaner -forsvinder, og det er jo heller ikke indregnet.

I artiklen bruges der mange smukke ord som f.eks. eksperimentarium for landsbyer, adgang til værksteder, bytteordninger, hobbyprojekter for småerhverv. Man kan dog frygte, at det blot er ord, for det er jo ikke indregnet, at det kræver, at der rent faktisk skabes nogle rammer for dette, hvad der jo netop ikke er medtaget i prospektet.

Der efterlyses entusiaster, ildsjæle og krøllede hoveder samt en radikal nytænkning, der kan spændes for projektet. Forslagene skal komme nedefra, hedder det - igen nogle meget smukke ord, men hvor er rammerne og økonomien til dette?

Disse projekter kan derfor under ingen omstændigheder anbefales.