NYHEDER & DEBAT

Vi har ikke penge til alle cykelstier med det samme

DEBAT - 03. februar 2021
Af Mie Lausten, Byrådsmedlem

I Socialdemokratiet arbejder vi for, at man kan færdes sikkert i trafikken i vores kommune. Vi har ikke penge til det hele med det samme, og vi må og vil gerne være med til at prioritere og udbygge cykelstinettet.

Vi starter med cykelstien på den sidste del af Slotsgade og den første del af Frederiksværksgade. Det er en trafikeret strækning, hvor der længe har manglet en sti, og som kan finansieres inden for det vedtagne budget. Den sidste del af cykelstien på Milnersvej vil Socialdemokratiet også prioritere højt. Den skal vi have fundet en løsning på.

Vi havde håbet på, at borgerne i langt højere grad ville benytte Banestien, når der kom skiltning op, men vi kan se, at det ikke sker i praksis.

Vi mener i Socialdemokratiet, at den bedste løsning opnås ved, at Milnersvej-cykelstien tænkes sammen med en ordentlig løsning på Marie Mørk-krydset og en cykelsti på Søndre Jernbanevej. Det vil tilsammen blive et stort projekt, som kommer til at koste mange penge.

Socialdemokraterne vil derfor tage stilling til disse og andre stier, når der kommer svar på ansøgningen om tilskud til cykelstiprojekterne fra staten.