MØD OS

Byrådsgruppen

Socialdemokratiet i Hillerød Byråd

Kirsten Jensen

Borgmester

Kirsten Jensen

Kalvehave 4
3400 Hillerød
Tlf. 72 32 00 01
E-mail: kij@hillerod.dk

Medlem af: Økonomiudvalget (formand)
 

Thomas Brücker

Gruppeformand

Thomas Brücker

Ålholmparken 70
3400 Hillerød
Tlf. 29 93 24 04
E-mail: tbry@hillerod.dk

Medlem af: Idræt og Sundhedsudvalget (næstformand), Natur, Miljø og Klimaudvalget.

Jamil Cheheibar

Byrådsmedlem

Jamil Cheheibar

Østervang 45, 2. th.
3400 Hillerød
Tlf. 29 29 74 77
E-mail: jnc@hillerod.dk

Medlem af: Økonomiudvalget, §17, stk. 4 udvalget for styrkelse af social sammenhængskraft og trivsel (formand). 

Christina Høi Skovdal

Byrådsmedlem

Christina Høi Skovdal

Løngangsgade 31 A
3400 Hillerød
Tlf. 50 70 58 50
E-mail: choi@hillerod.dk

Medlem af: Børn, Familie og Ungeudvalget (næstformand), Kultur og Fritidsudvalget.

Louise Colding Sørensen

Byrådsmedlem

Louise Colding Sørensen

Skævingevej 15, st. Lyngby
3320 Skævinge
Tlf. 72 32 00 61
E-mail: lcso@hillerod.dk

Medlem af: Natur, Miljø og Klimaudvalget (formand), Kultur og Fritidsudvalget.

Ingo Hvid

Byrådsmedlem

Ingo Hvid

Ørvevej 10
3400 Hillerød
Tlf. 48 26 16 22
E-mail: ihvi@hillerod.dk

Medlem af: Omsorg og Livskraftsudvalget, Børn og unge-udvalget, §17, stk. 4 udvalget for borgerinvolvering.

Mie Lausten

Byrådsmedlem

Mie Lausten

Hyldevang 7
3400 Hillerød
Tlf. 30 71 09 96
E-mail: mlau@hillerod.dk

Medlem af: Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget (næstformand), §17, stk. 4 udvalget for borgerinvolvering.

Vivi Wøldike

Byrådsmedlem

Vivi Wøldike

Sophienborg Allé 1D, st. 1.
3400 Hillerød
Tlf. 29 63 03 87
E-mail: vith@hillerod.dk

Medlem af: Erhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalget (næstformand), Idræt og Sundhedsudvalget, Paragraf 17 stk 4 udvalget for styrkelse af Social sammenhængskraft og trivsel, Plus Bevillingsnævnet.

Susanne Due Kristensen

Byrådsmedlem

Susanne Due Kristensen

Uvelse Have 2
3550 Slangerup
Tlf. 20 47 88 26
E-mail: skr@hillerod.dk

Medlem af: Socialdemokratiet i Region H, Region Hovedstadens forretningsudvalg, Social- og Psykiatriudvalget i Region Hovedstaden (formand), Trafikudvalget, Den politiske følgegruppe på Nyt Hospital Nordsjælland, Udvalget for Omsorg og livskraft, Speciallægelandssamarbejdsudvalget i Danske regioner, Ældreboligkommissionen i Danske Regioner. Formand for Folkeoplysningen. Bestyrelsesmedlem i Hillerød forsyning.