NYHEDER & DEBAT

Vi skal passe på vores natur og fremme biodiversitet – lokalt og i EU

LÆSERBREV - 1. juni 2024
Af Niels Fuglsang, medlem af Europa-Parlamentet for Socialdemokratiet, og Louise Colding, formand for Natur, Miljø og Klimaudvalget i Hillerød Byråd

Naturen i Danmark er under pres. Kun 10-15 procent af Danmarks areal er beskyttet natur og 1% procent er særligt beskyttet natur. Dermed er Danmark det land i hele EU med mindst plads til naturen. Som borgmester og som kandidat til Europa-Parlamentet mener vi, at der er behov for et kursskifte. Naturen skal have plads. Biodiversiteten skal styrkes. Vores drikkevand skal beskyttes. Søer, fjorde og havbund genoprettes.

Vi ved, at det kræver meget at prioritere naturen. Men vi mennesker kan ikke selv klare os, hvis vi ikke styrker naturen. Den skal have fred og plads og ikke presses ud over, hvad der er bæredygtigt. Det er afgørende. Det kan oven i købet betale sig økonomisk. EU-Kommissionen viser, at det vil tilføre samfundsmæssige værdier på 4-38 euro for hver euro, vi investerer i naturgenopretning. At gøre det rigtige er ligefrem en god forretning.  F.eks. ved at sikre bestøvere til landbruget.

EU forhandler en ny lov for naturgenopretning i Europa medbindende mål for, hvor meget af vores natur, der skal genroprettes. Konkret foreslås mål om, at i 2030 skal mindst 20% af landjorden og 20% havområderne i EU være genoprettet. Det er vil gøre en stor forskel for vores natur,havmiljø og biodiversitet. 

At EU sætter overordnede mål for naturens tilstand er kun positivt. Det giver en støttende hånd i ryggen til både stater og kommuner. Vi er allerede lokalt i gang med handlinger. Vi har en strategi for bynatur, vi arbejder for separering af spildevand og regnvand, skovrejsning og beskyttelse af områder, hvor der bores efter drikkevand. Stærke målsætninger i Europa giver rygstød til handlinger lokalt. Kommunerne har i dag ikke mange penge til at beskytte natur, men med bindende regler i EU kommer der støtte fra staten. Det går vi ind for og håber på din støtte.